Nejdůležitější pojmy z oboru

Supervizní semináře

Posted · Add Comment

Supervizní semináře jsou určeny psychologům a psychiatrům s psychoterapeutickým zaměřením. Setkání skupinové supervize bývají jednou za 2 měsíce od 8.30 do 16.00 hod v prostorách Regionálního institutu duševního zdraví.

Supervizi vede MUDr. Zuzana Piňďáková, daseinsanalyticky orientovaná psychoterapeutka, supervizorka ČIS.