Nejdůležitější pojmy z oboru

S čím Vám pomůže dětský psycholog

Posted · Add Comment

Častá témata dětí a rodičů:

– vývojová témata (separační úzkost, období vzdoru, puberta)
– výchovné poradenství (téma hranic, výchovných stylů, spolupráce rodičů na výchově)
– adaptace na MŠ, ZŠ, vztahy v kolektivu, s učiteli, zvládání školní docházky, šikana
– emoční potíže (úzkosti, strachy, agrese nepřiměřená věku, potíže v sociálním kontaktu, fobie, depresivní stavy)
– neklid, zlobení, hyperkinetická porucha chování, porucha pozornosti
– podezření na poruchy autistického spektra.
– obtíže dětí v oblasti jídla, spánku, vylučování, osobní hygieny, zlozvyků
– psychosomatické obtíže (bolesti hlavy, bříška…)
– poruchy příjmu potravy
– problémy ve vztazích s vrstevníky
– problémy v rodině, se sourozenci, adaptace dítěte na příchod sourozence
– podezření na zneužívání návykových látek, patologické hráčství
– rozvodová a porozvodová situace v rodině, střídavá péče
– náročné osobnostní rysy dítěte
– prožité trauma či velký stres v rodině (rozvod, úmrtí v rodině, další krizové situace).
– problematika adopce či pěstounské péče

Kdy doporučujeme zvážit návštěvu psychologa?

– když začnete vnímat jakoukoliv změnu v chování svého dítěte.
– když si dítě nečekaně zhorší prospěch.
– když zjistíte, že dítě chodí za školu.
– když chodí ze školy s pláčem, smutné nebo vystrašené.
– když máme podezření na nadměrnou agresivitu u dítěte.
– když máme podezření na některou ze závislostí.
– když dítě odmítá jídlo, nebo jí, ale nepřiměřeně hubne.
– když má dítě zdravotní problémy, ale odborná vyšetření vyloučila somatický původ potíží.