Nejdůležitější pojmy z oboru

Psychiatrická péče

Posted · Add Comment

Naše psychiatrické ambulance nabízí péči v širokém spektru psychických obtíží- od afektivních poruch, přes psychotická onemocnění, neurotické a psychosomatické potíže, demence. V budoucnu bychom rádi rozšířili své služby o dětskou psychiatrii.
Důraz je kladen na komplexní přístup, v týmu psychiatrů jsou lékaři s psychoterapeutickým vzděláním, úzce spolupracujeme s našimi psychology, s návaznými sociálními službami v našem regionu.
Pacienty přijímáme v příjemném prostředí, objednáni budete na konkrétní hodinu, nadstandardní je možnost docházení v odpoledních hodinách. Nepotřebujete doporučení od praktického lékaře.