1987-1993 – Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni
1996 – atestace I. stupně v oboru psychiatrie
1999 – atestace II.stupně v oboru psychiatrie
2002 – funkční specializace v oboru systematické psychoterapie
2006 – specializovaná způsobilost k výkonu povolání lékaře v oboru dětská a dorostová psychiatrie
1995-2000 – výcvik skupinové psychoanalytické psychoterapie, Institut aplikované psychoanalýzy
(IAPSA), výcvikoví psychoterapeuti: PhDr.Jiří Kocourek a MUDr. Vlaďka Šefrnová
Skupinová supervize- MUDr.Václav Mikota

Pracovní zkušenosti:

1993-1994 – základní vojenská služba (1993- Vojenská lékařská akademie J.E. Purkyně v Hradci Králové, 1993-1994 lékař Posádkové ošetřovny ve Stříbře)
1993-2015 – Psychiatrická klinika FN Plzeň (akutní odd., doléčovací psychoterapeutické odd., denní stacionář, dětské odd.)
2004-2005 – vedoucí lékař Dětského odd. PK FN Plzeň
2005-2015 – vedoucí lékař Denního stacionáře PK FN Plzeň
od r.2002 – soukromá ambulance psychiatrie a psychoterapie, Slovanská tř. 18, Plzeň – skupinová psychoanalytická psychoterapie
od r.2015 – amb. psychiatr a psychoterapeut v Regionálním institutu duševního zdraví