Nejdůležitější pojmy z oboru

Deprese

Posted · Add Comment

Pro depresi je typický dlouhodobý pokles nálady, snížený zájem o věci, které nám byly dříve blízké, pocity beznaděje, prázdnoty, pesimistické výhledy do budoucnosti, snížená energie, zvýšená unavitelnost, časté jsou doprovodné úzkostné stavy, bezdůvodné výčitky nebo pocity viny, opakované myšlenky na smrt nebo sebevraždu, snížená schopnost myslet, soustředit se, nerozhodnost, celkové psychomotorické zpomalení (někdy naopak agitovanost), poruchy spánku (ať už porucha usínání, nebo časné ranní probuzení, někdy je zase potřeba spánku nadměrná, ale nepřináší pocity odpočinku), snížená chuť k jídlu, ztráta zájmu o intimní život. U psychotických forem deprese mohou být přítomny bludy (např. hypochondrické, mikromanické), halucinace a stupor. Jindy se přidávají bolesti hlavy, somatické potíže především z oblasti trávicího ústrojí. U mužů se deprese často projevuje podrážděním až agresivními výbuchy, u žen naopak plačtivou náladou, labilitou emocí. Menší děti také mohou být depresivní, většinou mají zažívací problémy (bolesti bříška), jsou apatické nebo naopak více zlobí. K projevům deprese může dojít po různých psychogenních zátěžích, ale i bez zjevné souvislosti, častá je sezónnost potíží.

Depresi nelze zlomit vůlí, takové povzbuzování jen ze strany blízkých jen prohlubuje pac. pocity méněcennosti, deprese. U deprese je závažné riziko sebevraždy – depresivní lidé pochybují o sobě, o smyslu svého života, mnohem více cítí výčitky za různé věci, které udělali nebo naopak nezvládli. Čím je deprese hlubší, tím více roste riziko, že si nemocný sáhne na život, to se týká i dětí v pubertě či seniorů.

Léčíme antidepresivy, nástup jejich účinku je za 2-3 týdny, antidepresiva nejsou návyková, nemají negativní vliv na pozornost, paměť, pokud vyvolají nežádoucí účinky (bolest hlavy, trávicí potíže, zesílení úzkosti, sexuální nežádoucí účinky), hledáme jiné antidepresivum. Jde o léky, které je třeba brát pravidelně, dlouhodobě (minimálně několik měsíců). Opakované depresivní epizody v životě již mohou být důvodem k podávání thymoprofylaktika. Vhodná je individuální nebo skupinová psychoterapie.

Neodkládejte konzultaci s psychiatrem, psychologem.