Krizová intervence

Krize je situace, která způsobuje změnu v navyklém způsobu života jedince, vyvolává proto stav nerovnováhy, ohrožení a stresu. Nemůže být proto řešena v rámci jedincova ...

Pokraćovat Krizová intervence

Poruchy osobnosti

Tito jedinci vnímají a interpretují události způsobem, který neodpovídá skutečnosti, mají rigidní myšlenky a emoce, potíže s ovládáním impulzů a uspokojováním potřeb, způsob vztahování k ...

Pokraćovat Poruchy osobnosti

Demence

Demence je syndrom, který vznikl v důsledku onemocnění mozku, obvykle chronického nebo progresivního rázu, u něhož dochází k narušení mnoha vyšších korových funkcí- paměti, myšlení, ...

Pokraćovat Demence

Úzkostné poruchy

Úzkost a strach do našeho života patří, jiná situace nastává, jak známe z klinické praxe, jestliže se vymknou ovládání jedincem a ve své intenzitě a ...

Pokraćovat Úzkostné poruchy

Obsedantně-kompulzivní porucha

Obsedantně- kompulzivní porucha je čtvrtou nejčastější duševní poruchou. Výrazně omezuje kvalitu života, je obtížně léčitelná, často je invalidizující. Pacientovi se neodbytně vtírá nějaká myšlenka (obsese) ...

Pokraćovat Obsedantně-kompulzivní porucha

Supervizní semináře

Supervizní semináře jsou určeny psychologům a psychiatrům s psychoterapeutickým zaměřením. Setkání skupinové supervize bývají jednou za 2 měsíce od 8.30 do 16.00 hod v prostorách ...

Pokraćovat Supervizní semináře

Psychiatrická péče

Naše psychiatrické ambulance nabízí péči v širokém spektru psychických obtíží- od afektivních poruch, přes psychotická onemocnění, neurotické a psychosomatické potíže, demence. V budoucnu bychom rádi ...

Pokraćovat Psychiatrická péče

Poruchy příjmu potravy

  Poruchy příjmu potravy se vyskytují převážně u dívek a mladých žen, ve formě mentální anorexie nebo mentální bulimie, mohou se ale projevit také u ...

Pokraćovat Poruchy příjmu potravy

Psychiatrické poruchy u dětí

K nejčastějším psychiatrickým onemocněním dětského věku patří hyperkinetické poruchy a specifické vývojové poruchy školních dovedností, které mají relativně dobrou prognózu. K závažným poruchám s celoživotním ...

Pokraćovat Psychiatrické poruchy u dětí

Psychoterapie

Individuální psychoterapie Cílem psychoterapie je pomoci jedinci vyznat se sám v sobě, získat odvahu překonávat úzkosti a zábrany na cestě k sobě samému, k tomu, ...

Pokraćovat Psychoterapie

Nespavost

Poruchy spánku jsou velmi časté jako doprovodný symptom u dalších psychických poruch, mohou signalizovat počínající zhoršování psychického stavu (deprese, neurotické poruchy, psychózy, organické syndromy, syndromy ...

Pokraćovat Nespavost

S čím Vám pomůže dětský psycholog

Častá témata dětí a rodičů: - vývojová témata (separační úzkost, období vzdoru, puberta) - výchovné poradenství (téma hranic, výchovných stylů, spolupráce rodičů na výchově) - adaptace ...

Pokraćovat S čím Vám pomůže dětský psycholog

Schizofrenie

Projevuje se poruchou myšlení, vnímání, změnami osobnosti, emoce jsou nepřiměřené, často oploštělé. Často vzniká v mladém věku, kolem 20 let, ale může vzniknout i v ...

Pokraćovat Schizofrenie

Bipolární porucha

Při bipolární poruše se střídají epizody deprese a mánie, frekvence epizod je různá, epizody se mohou projevit i několikrát do roka, jindy jsou naopak epizody ...

Pokraćovat Bipolární porucha

Úzkostné poruchy

...

Pokraćovat Úzkostné poruchy

Manický stav

Manický stav se projevuje vyšší aktivitou, euforickou náladou, ale je možný i větší sklon k podrážděnosti, pac. je zvýšeně hovorný, myšlení je tak zrychlené, že ...

Pokraćovat Manický stav

Deprese

Pro depresi je typický dlouhodobý pokles nálady, snížený zájem o věci, které nám byly dříve blízké, pocity beznaděje, prázdnoty, pesimistické výhledy do budoucnosti, snížená energie, ...

Pokraćovat Deprese