Nejdůležitější pojmy z oboru

Bipolární porucha

Posted · Add Comment

Při bipolární poruše se střídají epizody deprese a mánie, frekvence epizod je různá, epizody se mohou projevit i několikrát do roka, jindy jsou naopak epizody velmi řídké, několik let od sebe vzdálené, častý je sezónní výskyt. K rozvoji onemocnění může dojít po po různých psychogenních zátěžích, ale i po úrazech hlavy, infekčních onemocněních, porodech, někdy souvislost není zřejmá, častěji se potíže epizodicky vrací na jaře a na podzim.
Léčba stabilizátorem nálady v kombinaci s antidepresivem či antipsychotikem dle epizody onemocnění, nověji se jako stabilizátor nálady považují atypická antipsychotika, efekt medikace je individuální, je nutno léčbu ušít na míru pacientovi. Cílem je zkrátit období deprese/mánie, prodloužit interval mezi nimi. Vhodná je individuální psychoterapie. Pokud pac. včas zaregistruje prodromy (první příznaky onemocnění), nemusí dojít k hospitalizaci, stačí léky včas upravit.

Manický stav
se projevuje vyšší aktivitou, euforickou náladou, ale je možný i větší sklon k podrážděnosti, pac. je zvýšeně hovorný, myšlení je tak zrychlené, že může být snížená srozumitelnost pac. projevu, přeskakuje z téma na téma, nabízí řadu nereálných velikášských plánů, je podnikavější, nemá zábrany, chování je rizikovější, včetně sexuálního, pacient zanedbává své povinnosti, je nekriticky ze všeho nadšený, může zvýšeně utrácet, neuváženě uzavírat úvěry (zde nutno upozornit, že pokud není dotyčný omezen ve způsobilosti k právním úkonům, uzavřené smlouvy jsou platné). Obvyklá je snížená potřeba spánku, ta může být prvním signálem nové epizody onemocnění. Těžkou formu mánie může provázet i bludné přesvědčení, halucinace, někdy může přerůst v agresi a násilí.
Bohužel pac. v mánii často nemá náhled ke svému onemocnění, je obtížné jej přesvědčit k ambulantní léčbě, k hospitalizaci, a to zejména u první epizody onemocnění v pac. životě.